25 feb. 2009

Charterkungen lämnar aldrig hotellet

Fantastiskt. Charterserierna är nog bäst TV just nu. Svenskt kaffe är nog det roligaste uttrycket som finns.

Inga kommentarer: