7 apr. 2012

Hur man gynnar små lokala konkurrenter

Mycket bra jobbat av Arla för att fortsätta gynna små lokala konkurrenter, och fortsätta riva bort de goda associationer svenska konsumenter fortfarande verkar ha till Arla.
Lokala småföretagen kanske sedan börjar slå sig ihop mer och mer för att klara konkurrensen från det stora utländska företaget. Och bjässen faller på eget grepp.

Om jag spekulerade i aktier är Arla en jag definitivt inte skulle köpa.

Mjölken kan kosta 15 kronor – trots Arlas löften - Ekot:

'via Blog this'