3 juni 2009

Aktion för klimatet

Festivaldags i Björns trädgård. För klimatet den här gången, lite förströelse för pundare och dagisbarn som normalt håller till där.

Inga kommentarer: