10 feb. 2013

Hästar är ju också mat

Jag har inga problem med att äta hästkött, en del hävdar ju dessutom att det är fruktkött, men jag vill ju veta att det är hästkött. Generellt vill vi ju oftast veta vad det är vi äter. Utomlands? Ja där är det också lite olika.

The British Hate Horse Meat. The French Love Horse Meat. Americans? Meh.:

'via Blog this'

Inga kommentarer: