19 nov. 2011

Mera matpengar att söka

Projektet Matlandet Sverige verkar tuffa på och nu släpps nya skattepengar att söka för den som vill dra igång ett matprojekt som gynnar projektets intressen.
Jag kan direkt avslöja att webbplatser och kokböcker är portade. Och där försvann 80 procent av intressenterna och 100 procent av alla som ville söka som bor i Stockholm. Ni andra kan kanske vara intresserade av följande manual från Jordbruksverket om vad man kan ge våra pengar till:

"Primärproduktion 
För att Sverige ska bli ett matland krävs mer satsningar på att utveckla de svenska råvarorna och deras mervärden som exempelvis miljöhänsyn, djurhälsa, unika smaker och kvalitet. Det är också viktigt med projekt som skapar mervärden i jordbruket.
Utveckling av nya produkter, processer och tekniker 
Det behövs insatser för att utveckla nya förpackningslösningar, tillverkningsprocesser, produkttyper, logistik- och tjänstelösningar med mera. Det är även viktigt att sprida kunskap om innovationerna.
Måltid i offentlig sektor 
För att få bättre måltider inom skolan, äldrevården och sjukvården behövs projekt som förbättrar måltidsupplevelsen och kunskapen om värdet av bra måltider. Maten inom framför allt sjukvården är ett område som kräver extra insatser. Projekt som stödjer samverkan mellan skola och primärproduktion är viktiga. Det är även viktigt med projekt som stimulerar systematiskt kvalitetsarbete kring måltidsverksamheten. 
Ekologisk produktion 
Det behövs projekt som påverkar företag till att ställa om till ekologisk produktion samt som underlättar för den offentliga sektorn att öka andelen ekologiska livsmedel.
Gastronomi 
För att Sverige ska bli det nya matlandet vill vi se ett ökat intresse för mat samt en högre kvalitet på måltidsupplevelserna. Det är också viktigt att öka livsmedelssektorns och restaurangbranschens attraktionskraft, så att fler unga ser att det finns potential att utvecklas och skapa en karriär.
Vi kommer inte att prioritera sådana delar i projekt som handlar om att ta fram webbplatser eller kokböcker samt arrangemang av tävlingar eller mässor."

Inga kommentarer: