5 nov. 2009

Ge oss fler saluhallar

Hötorgshallen ska fräschas upp för ett antal miljoner och det är bra. Men vi behöver fler saluhallar, flytta in Bondens marknad under tak till exempel och gör det i Slakthusområdet, då kan den finnas året runt. Eller en saluhall i delar av Stadsbibliotekets flyglar?

Fler saluhallar skulle ge fler möjlighet att köpa det som alla vill ha, via ett mer varierat utbud av lokalt producerad mat.

Hur enkelt som helst, bara att sätta igång.

Inga kommentarer: